Sort by
Sort by

Från plast till papper - Ny förpackningslösning i fabriken hjälper Zoégas mot netto noll

Genom en kreativ lösning har Zoégas lyckats eliminera all plast som används för sekundärförpackning av vakuumpackade kaffeprodukter och ersatt den med papper, en åtgärd som reducerar fabrikens plastförbrukning med cirka 20 ton om året.

Från plast till papper

 

Som en del av Nestlé är det vårt ansvar att driva utvecklingen framåt och investera i hållbara alternativ som gör skillnad. Genom den här satsningen har vi lyckats minska vår plastanvändning och samtidigt öka vår effektivitet, säger Rickard Lindström, fabrikschef för Zoégas.

Det nya initiativet påbörjades som ett led i arbetet med att ersätta en omodern krympugn i fabriken. Efter en förstudie inleddes ett projekt för att minska mängden plast som används för sekundärförpackning av kaffet. Resultatet blev en pappersbaserad lösning som innebär minskad materialanvändning, ökad effektivitet och mindre utsläpp jämfört med den krympplast som använts tidigare.

Den här lösningen innebär mindre energiåtgång per tillverkat kaffepaket. Vi får också en effektivare produktionslinje vilket ger oss mer tid att fokusera på förbättringar och kan minimera produktsvinnet, säger Rickard Lindström.

Att ersätta plast med papper är en del av Nestlés övergripande resa mot netto noll utsläpp. Ambitionen är att göra 100% av förpackningar återvinningsbara eller återanvändbara innan 2025. Fram till 2025 ska Nestlé minska användningen av jungfruplast med en tredjedel. Nu hoppas Zoégas, som är först i koncernen med denna lösning, inspirera fler att ta efter.

Vår förhoppning är att kunna inspirera fler att implementera denna förpackningslösning på andra produktkategorier inom Nestlékoncernen men även utanför, säger Rickard Lindström.

Zoégas arbetar målmedvetet mot en produktion med minsta möjliga miljöpåverkan. Tidigare har kafferosteriet bytt ut plasten som används för att hålla kaffeförpackningarna på plats under transport till en tunnare sträckfilm och därmed reducerat den årliga plastförbrukningen avsevärt. Idag använder rosteriet 100% förnybar biogas och elektricitet från vindkraft.

För mer information, kontakta:
Mikael Lindgren, Kommunikationschef Nestlé Sverige, tel: 0768 798 513. E-mail: [email protected]