Sort by
Sort by

Nestlé fortsätter jakten på bättre förpackningslösningar och förbättrad infrastruktur för avfallshantering

Packaging
Back to Press releases

Nestlés vision är att inga av företagets förpackningar ska hamna på soptippar eller som skräp. På den internationella återvinningsdagen fokuserar företaget på hur förpackningarna kan bli förbättras, bli lättare att återvinna samt bidra till bättre avfallshantering.

"Vi gör framsteg när det gäller att minska våra förpackningar, göra dem mer återvinningsbara och använda förnybara eller återvunna material i förpackningarna", säger Antonia Wanner, Nestlés chef för ESG-strategi och implementering. Förpackningens design och de material som används i den är faktorer vi kan påverka direkt. Men vi går också längre än så och bidrar till att bygga upp infrastruktur för avfallshantering, stödjer harmoniserad reglering och engagerar oss i avfallshanteringsarbetarnas mänskliga rättigheter."

Vid slutet av 2023 var 83,5% av Nestlés plastförpackningar globalt utformade för återvinning. I Storbritannien och Irland har Nestlé till exempel övergått till återvinningsbara pappersförpackningar för Quality Street och Smarties.

För att återvinningsbara förpackningsmaterial faktiskt ska återvinnas måste infrastrukturen för avfallshantering utökas. Därför samarbetar Nestlé med lokala och nationella myndigheter, branschallianser, civilsamhället och konsumenter för att utveckla och förbättra återvinningsinfrastrukturen i de länder där företaget är verksamt. Nestlé stöder ett FN-traktat om plastförorening och en välutformad, effektiv och obligatorisk reglering av utvidgat producentansvar och pantsystem.

Nestlé har deltagit i 220 initiativ för att utveckla fungerande system för insamling, sortering och återvinning av avfall i Europa, Afrika, Asien, Nordamerika och Latinamerika. I Storbritannien har Nestlé till exempel meddelat en investering på 7 miljoner pund i en ny återvinningsanläggning för flexibel plast. Anläggningen kommer att öppna i Durham senare i år.

Från och med den 1 januari 2023 kan alla dryckeskapslar i Belgien, oavsett om de är av aluminium eller plast, samlas in i den nya Blue Bag för återvinning. Denna nya återvinningslösning är resultatet av ett samarbete mellan Nespresso, Nestlé, JDE Peet's och FostPlus.

I Brasilien har Nestlé samarbetat med projektet Recicleiros Cidades. Detta initiativ erbjuder yrkesutbildning, främjar konsumentutbildning om återvinning och implementerar infrastruktur för avfallsinsamling i 11 brasilianska delstater. Partnerskapsprojekten för avfallsinsamling som Nestlé stöder i Brasilien ger idag över 8000 återvinningsarbetare möjlighet att arbeta.

Nestlé använder också återvunna och förnybara material i förpackningen, och vid slutet av 2023 var 41,5% av den totala förpackningen tillverkad av återvunnet eller förnybart material. Företaget använder 50% återvunnen polyeten (rPE) i krympfilmen som används i de europeiska fabrikerna och har som mål att kontinuerligt öka mängden återvunnen polypropen (rPP) och rPE i förpackningen för många av sina varumärken, inklusive Nesquik, KitKat och Purina.

Nestlé kommer att fortsätta arbetet med att hålla förpackningsmaterialen inom den cirkulära ekonomin och borta från miljön.