Nestlé Sverige

Nutrition, Hälsa...

Nutrition, Hälsa och Välbefinnande

...och Välbefinnande

Som världens största livsmedelsföretag arbetar vi målmedvetet med at främja Nutrition, Hälsa och Välbefinnande.

Skapa delat värde

Creating Shared Value

Creating Shared Value

Att skapa delat värde är en grundläggande del av Nestlés affärsverksamhet.