Sort by
Sort by

Blockchain ger ökad transparens om barnmatsproduktion

Blockchain
Konsumenterna efterfrågar allt mer information om produkters ursprung och hållbarhet. Nestlé har genomfört ett unikt blockchain-projekt som ger kunderna kunskap och information om leveranskedjan för NaturNes barnmat direkt till mobiltelefonen.

 

Att bara benämna mat som "ekologisk" eller ha en miljömärkning på burken räcker inte längre för oss konsumenterna. Många vill veta mer. Vad innefattar ordet "hållbar" egentligen? Var kommer råvarorna ifrån – och hur har glasburken som råvarorna förpackas i tillverkats?

- Idén till vårt blockchain-projekt föddes ur våra konsumenters önskemål och behov. På Nestlé vill vi värna om miljön och vår planet på alla sätt vi kan, och vi vill också öppet kommunicera till konsumenterna om vilka åtgärder vi tar. Vi är världens största livsmedelsföretag och våra handlingar har en stor påverkan, säger Sari Miettinen-Rantala, chef på Nestlés barnmatsfabrik i Åbo, Finland. 

Ett unikt nordiskt pilotprojekt

Fabriken Miettinen-Rantalas tillverkar bland annat NaturNes ekologiska barnmat på glasburk. Förpackningarna, den koldioxidneutrala produktionen och de noggrant utvalda ekologiska ingredienserna är en del av Nestlés nordiska blockchain-projekt.
 
I Norden är projektet unikt. Här introducerar Nestlé ett snabbt och enkelt sätt att granska hållbarhetscertifieringen för barnmaten på burk. Nestlé har implementerat projektet tillsammans med IBM Food Trust, vars Blockchain-plattform projektet bygger på.

All hållbarhetsinformation på ett ställe

Informationen blir tillgänglig genom att man skannar QR-koden som finns på skyltar intill NaturNes produkter i butikerna. Om man inte har tid, eller inte vill skanna koden i butiken, finns samma information online på nestlebarnmat.se/naturnes. Webbplatsen tillhandahåller även annan information om Nestlés barnmat.

När man besöker NaturNes webbplats, antingen via en QR-kod eller direkt via webbläsaren, kan man till exempel läsa att blåbären har plockats i Lapplands skogar och att de är ekologiska bekräftas genom ett certifikat från leverantören som laddats upp i IBM Food Trust-plattformen. Samma typ av certifikat finns även för glasburkarna som Nestlés barnmat förpackas i och för fabriken i Åbo.
 
NaturNes blockchain-plattform förklarar för besökarna vad det betyder att vår barnmatsproduktion i Åbo är koldioxidneutral. Inom kort kommer dessutom fler certifikat från våra partners att läggas till.

Blockchain erbjuder oändliga möjligheter

Nestlés blockchain-plattform kommer att utökas när fler leverantörer och partners går med i projektet.

- I framtiden hoppas vi kunna få tillgång till produktionsplatserna via video. Möjligheterna med blockchain är oändliga och detta är bara början, säger Miettinen-Rantala.

NaturNes blockchain-projekt startade under en gemensam workshop med Nestlé och IBM i Köpenhamn i slutet av 2018. Projektet fick en snabb snart. Redan i juni 2019 genomfördes användartester i Sverige. Nu kan alla nordiska konsumenter använda sina mobiltelefoner för att lära sig mer om ursprung och hållbarhet för NaturNes barnmat på burk.

-Detta är ett utmärkt sätt att förmedla information till kunderna om våra produkter och om Nestlés verksamhet. Du behöver inte längre leta efter den här informationen på flera platser eller bland en stor mängd fakta. Produktförpackningen länkar dig nu direkt till den mest relevanta informationen, säger Miettinen-Rantala.