Sort by
Sort by

Ett gott liv

Morgonkaffe med fem goda gärningar
ett gott liv
Om du dricker några av de över två miljarder koppar kaffe som avnjuts runtom i världen varje dag, undrar du kanske varifrån kaffet kommer. Hur är det hos bönderna som odlar det? Och hur påverkas jorden av alltsammans?

Det finns en hel del som vi som individer kan göra för att minska den inverkan kaffet har på miljön. Köp en termosmugg, återvinn engångsmuggar och laga bara så mycket kaffe som du faktiskt dricker varje gång – det är några av alla sätt att dra ett strå till stacken.

Men hur är det med företagen som tillverkar kaffet? I egenskap av världens största kaffebolag köper Nestlé in fler kaffebönor än någon annan. Det innebär att vi kan göra stor skillnad och har fantastiska möjligheter att påverka utvecklingen positivt.

Här har vi samlat fem sätt som du kan förvandla morgonkaffet till ett konkret elixir för goda gärningar.

1. Jobb

Kaffeindustrin sysselsätter flera miljoner människor i olika delar av världen. Skörden ger människorna ett levebröd, betalar skolavgifter och föder familjer i många områden med mycket stora behov.

Men vi kan inte ta kaffeindustrins framtid för given. Klimatförändringar, skadeangrepp, föråldrade odlingstekniker och massflytt från jordbruskregioner till stan utgör alla ett hot mot industrins framtid.

Och om vi ska se till att det finns jobb i framtiden handlar det inte bara om att hjälpa bönderna att odla mer kaffe på kort sikt. I stället måste vi se till att kaffebonde blir ett yrke att vara stolt över – ett yrke som deras barn gärna tar över.

Det handlar om att utbilda över 10 000 kaffebönder per år om hållbara jordbruksmetoder som ger dem bättre skördar och högre inkomst. Det innebär ett äkta, långsiktigt engagemang för att hjälpa dem.

2. Jämställdhet

Kaffeodling betraktas som ett mansyrke i många delar av världen, men så måste det inte vara. I Kenya, till exempel, finns det kvinnliga kaffebönder, men de får inte alltid chansen att bli ledande inom industrin.

Det är därför Nestlé har grundat sitt utbildningsprogram för jämställdhet och ungdomar.

I projektet utbildas kvinnor från kaffeodlingskooperativ till att bli ”förebildsbönder”. De får lära sig allt från kaffeproduktion till ledarskap och utbildas även inom hälsa. Sedan delar de med sig av sina kunskaper och färdigheter hemma i byn och utbildar likasinnade.

Resultaten visar att ett stort antal kvinnor har klivit fram och valt att bli kaffebönder. Under de första tre åren ledde utbildningen till att kaffeskörden bland kvinnliga förebildsbönder ökade med i genomsnitt 83 procent.

3. Minskad fattigdom

Kaffebönder är väldigt beroende av världsmarknadspriset på råvaran. Prissvängningar kan göra det svårt för dem att investera i nästa års skörd. Tidigare har kraftiga nedgångar i kaffepriset lett till att många småbönder gått i konkurs.

Genom att hjälpa kaffebönder att arbeta mer effektivt, minska sina kostnader och höja kvaliteten på skörden blir de mindre sårbara för prisförändringar.

För att nämna ett exempel har Nescafé i Filippinerna flera pågående program på kaffeplantager i hela regionen för att skydda jorden och minska vattenförbrukningen, vilket har visat sig extra fördelaktigt under årets torra månader.

Programmen går ut på att uppmuntra kaffebönderna att odla växten Jatropha Curcas, lokalt känd som ”tuba-tuba”, som sekundär skörd. Jatropa Curcas är en bra källa till glycerol och biodiesel och ger kaffeodlarna en extra inkomst, samtidigt som den motverkar erosion.

Genom att erbjuda dem mikrolån får bönderna också lättare att planera framåt. Det innebär att de inte behöver vänta på ett ”bra år” för att investera i framtiden.

Projekt för att förbättra utbildningsnivån, folkhälsan och vattenförsörjningen i kaffeodlingsområden bidrar också till att minska fattigdomen.

4. Miljön

Under de senaste årtiondena har oron över kaffeproduktionens effekter på miljön och ekonomin i utvecklingsländerna ökat, och gjort att odlingen av hållbart kaffe har ökat.

Hållbarhet – förmågan hos miljön eller ett system att bibehålla sin mångfald och produktivitet över lång tid – beror på många olika faktorer.

Nescafé stöder ett hållbart jordbruk genom att utbilda bönder i hur man sparar vatten och hur man kan rena och återvinna det vatten som används i malningsprocessen.

The Rainforest Alliance är en global välgörenhetsorganisation som arbetar för att bevara mångfalden och bidra till en hållbar försörjning. The Sustainable Agriculture Network är en sammanslutning av olika välgörenhetsorganisationer som arbetar för utveckling av jordbruksområden och mångfald.

Inom Nescafé Plan har erfarna jordbruksexperter från båda grupper samarbetat med Nescafé för att kombinera moderna, vetenskapliga metoder med böndernas traditionella seder och bruk. På så sätt kan bönderna bevara naturens resurser, skydda ekosystemen samt förbättra och diversifiera skörden.

Därför har vi skapat Nescafé Plan. Planen innebär ett löfte att investera över 260 miljoner CHF i kaffeprojekt i olika delar av världen mellan 2010 och 2020 för att bidra till långsiktig hållbarhet inom kaffeodling.

5. Kommande skördar

När kaffeträd blir gamla ger de färre bär och blir mer utsatta för angrepp.

I till exempel Colombia har en sjukdom som heter bladrost drabbat kaffeplantager de senaste åren med allvarliga effekter på kaffeträdens kvalitet och produktivitet.

Därför samarbetar Nescafé med Colombian Coffee Growers Federation i Colombia för att förbättra kaffeodlarnas trädbestånd.

Nestlé har levererat 28 miljoner bladrostresistenta träd till colombianska bönder, som dessutom ger högre skörd. Träden delas ut helt gratis och utan någon förpliktelse att sälja kaffet tillbaka till Nescafé.

Träden odlas från frön på lokala plantskolor och ger högre produktion, så att böndernas inkomster ökar och skapar ökad trygghet – samtidigt som de bidrar till skördar av högre kvalitet. Sammanlagt har över 4 400 hektar kaffefält ersatts med bladrostresistenta träd.

Det finns mycket att tycka om när det gäller kaffe och också mycket gott som kaffeproduktionen kan leda till. Så av alla dessa anledningar kan du njuta av morgonkaffet i trygg förvissning om att det sprider glädje även hos andra.