Sort by
Sort by

Hållbart kaffe

Hållbart kaffe

Kaffe är en av världens mest omsatta råvaror och en viktig exportgröda för många länder. Från Nescafé till Nespresso, bönorna vi köper in från odlare runt om i världen går in i några av våra mest ikoniska varumärken och ger glädje till miljontals konsumenter varje dag.

Vi köper det mesta av vårt kaffe från småskaliga odlare, vilket gör dem till en viktig del av vår globala leveranskedja. Själva försörjningskedjan sträcker sig över mer än 30 länder, där varje region presenterar unika förutsättningar och risker.
Efterfrågan på kaffe fortsätter att öka globalt, men andra grödor konkurrerar med kaffet om begränsad åkermark. Detta innebär att bönder står inför betydande utmaningar, inklusive lönsamhet, risker för mänskliga rättigheter och effekterna av klimatförändringar i kaffeodlingsregioner över hela världen.

Det är därför Nestlé arbetar för att kontinuerligt förbättra vår leveranskedja för grönt kaffe och göra varje kopp mer hållbar.

 

Vår resa mot en mer hållbar kaffeproduktion
82.8 %
81.5 %
92.6 %

 

Hur vi förbättrar våra kaffeinköp genom programmen Nescafé och Nespresso

För över ett decennium sedan lanserade vi ett globalt hållbarhetsinitiativ för kaffe som heter Nescafé plan. Vi har nu definierat vår hållbarhetsambition för det kommande decenniet. Genom Nescafé plan 2030 påskyndar vi vårt arbete för att stödja en mer inkluderande och hållbar framtid för kaffesektorn, genom att använda vårt arv, vår storlek och räckvidd för att hjälpa till att förbättra försörjning från gård till kopp. Det regenerativa jordbruket är kärnan i planen. Vi kommer att arbeta med bönder för att hjälpa dem att anta regenerativa jordbruksmetoder som kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen och bidra till att förbättra gårdarnas produktivitet, i syfte att förbättra jordbrukarnas inkomster.

Vi stöder och implementerar också olika typer av utbildning för bönder som stödjer deras ekonomiska motståndskraft och bygger upp en mängd kunskap kring bästa praxis. Dessa täcker ämnen som att hjälpa till att ta itu med lokala människorättsfrågor, som könsskillnader. Vi engagerar oss i kollektiva branschövergripande initiativ som International Coffee Organizations Public-Private Taskforce, multi-stakeholder Global Coffee Platform och Sustainable Coffee Challenge. Dessutom har Nespresso i nästan 20 år hjälpt bönder att bygga hållbara försörjning genom Nespressos AAA Sustainable Quality™-program. Programmet, som lanserades 2003, i samarbete med Rainforest Alliance, säkerställer att Nespresso erbjuder kaffe av högsta kvalitet, samtidigt som det skapar hållbara försörjningsmöjligheter för bönder och deras samhällen och skyddar miljön.
Att plantera inhemska träd hjälper till att leverera många viktiga fördelar, såsom minskad jorderosion, vattenförsörjning och temperaturreglering. Det är därför det är en viktig del av Nespressos strategi att hjälpa kaffeodlare att anpassa sig till klimatförändringarna.

Transparens i vår kaffekedja

Nestlé har åtagit sig att 100 % av vårt kaffe ska produceras på ett hållbart sätt till 2025. Vi har ett ständigt fokus på spårbarheten av vårt kaffe. Att veta var våra bönor kommer ifrån är avgörande för att utvärdera de leverantörer och bönder vi köper från och ge dem möjlighet att förbättra sina metoder för att bli en del av en mer hållbar leveranskedja. 

Nespresso publicerar regelbundet sin Positive Cup Impact Assessment Report, som beskriver det arbete som Nespresso har gjort i Latinamerika för att köpa kaffe mer hållbart och effekten av Nespresso AAA Sustainable Quality™-programmet för ansvarsfulla inköp.
 

Hjälper kaffeodlare genom utbildning

Vi tror att människor och natur måste fungera i harmoni. Det är därför vi anlitar expertis från agronomer runt om i världen för att stödja kaffeodlare i att uppnå produktiva och hållbara skördar.
I mer än ett decennium har vi stöttat lantbrukarutbildningar om goda jordbruksmetoder för de bönder vi arbetar med. Med den kunskap som de fått kan de förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina gårdar och diversifiera sina grödor. Detta bidrar till att minska den ekonomiska risken, förbättra den biologiska mångfalden och minska miljöavtryck, till exempel genom effektivare bevattningsmetoder.
Vi hjälper också till att föryngra kaffegrödor genom att distribuera högkavlitativa kaffeplantor till bönder. Vi har ett nära samarbete med kaffebönder över hela världen, på platser som Brasilien, Colombia, Elfenbenskusten, Kenya, Mexiko, Filippinerna och Vietnam. Sedan 2010 är vi stolta över att ha distribuerat minst 250 miljoner högavkastande och sjukdomsresistenta kaffeplantor till bönder. Detta bidrag har hjälpt till att återställa nästan 125 000 hektar kaffeodlingar över hela världen, och stödja ökningen av markens hälsa och motståndskraft.
Att utveckla nya och överlägsna kaffesorter är också en stor del av vårt arbetssätt. För att hjälpa till att öka produktiviteten, motståndskraften och kvaliteten har vårt forsknings- och förädlingsprogram utvecklat och släppt 15 nya och högpresterande Arabica- och Robusta-kaffesorter i Mexiko, Colombia, Ecuador, Filippinerna och Thailand.

Regenerative farming

 

Skydda arbetstagares och ungas mänskliga rättigheter 

Nestlé har åtagit sig att hålla kränkningar av mänskliga rättigheter borta från vår kaffeförsörjningskedja, inklusive risker för tvångsarbete och barnarbete och alla andra former av brott mot arbetsrättigheter. Vi arbetar för att främja och införliva bästa praxis för att skydda och stärka människorna bakom våra bönor, från bönder till samhällen.

Vår kaffeförsörjningskedja är ett komplext globalt nätverk och med leverantörer i flera länder måste vi följa och följa en mängd olika regler och standarder. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa efterlevnad av arbetsrättigheter i alla våra kaffeursprung, med fokus på identifierade hotspots.
Till exempel, förutom due diligence av verifierade eller certifierade program, har vi för närvarande intensiva övervaknings-, engagemangs- och saneringsprogram i Mexiko och Filippinerna. Medan covid-19-pandemin skapade vissa utmaningar fortsatte vi dessa program och arbetade med Certificadora de Productos Sostenibles i Mexiko och med Maquindanaon Development Foundation Inc. (MDFI) i Filippinerna.

Stödjer kvinnor i Östafrika 

Många av bönderna vi arbetar med är kvinnor. Det är viktigt att fortsätta främja bättre tillgång till mark, krediter och information för dem. Vi är på en resa för att hjälpa till med detta.
Vi börjar med att ta upp könsskillnader. Och vi är fast beslutna att utbilda våra jordbrukspartners och agronomer för att hjälpa branschen att bli mer mångfaldig och rättvis. Vi har nått mer än 15 000 kvinnor i Östafrika under de senaste åtta åren och gynnat dem med kunskap om goda jordbruksmetoder, finansiell kunskap och ledarskap. De lär sig bättre metoder, allt från beskärning och ogräsrensning till skörd och lär sig också om hur man bäst kommersialiserar sina grödor.
Med sina nya färdigheter kan dessa kvinnor förbättra sin inkomst. Större ekonomiskt oberoende stärker inte bara kvinnorna själva, men det hjälper till att leda vägen för flickor och kvinnor i framtiden.

Möjligheter för unga till försörjning inom jordbruk

Förutom att stödja etablerade bönder brinner vi för framtida generationer. Vi har åtagit oss att hjälpa 10 miljoner unga människor världen över att få tillgång till ekonomiska möjligheter till 2030. Som en del av det åtagandet etablerade vi Nescafé Youth och lanserade ett kompetenscenter för kaffekvalitet i samarbete med den lokala regeringen i Honduras.
Detta initiativ ger unga människor en plats att lära sig mer om kaffeproduktion, goda jordbruksmetoder och kaffekvalitet. De skaffar sig även digitala färdigheter, affärsmannaskap och självförtroende som kan leda till bättre jobbmöjligheter eller start av eget företag. Genom detta initiativ förbinder vi oss att utbilda upp till 25 000 ungdomar i Honduras till 2025 och vi utökar våra ungdomsutbildningar i Mexiko, Colombia och Brasilien.
Alla dessa åtgärder kommer att stödja oss på vår regenerativa resa. Genom att engagera oss i unga människor vill vi låsa upp deras kreativitet och innovation. Vi ger dem verktygen för att hjälpa dem att bygga mer hållbara kaffeodlingsmodeller, lyfta kaffeproduktionen och främja nästa generations ledare i kaffesamhällen.

Ta itu med låga kaffepriser

Globala marknadspriser på kaffe steg kraftigt under 2021 till fleråriga toppar som svar på ogynnsamma väderhändelser i Brasilien och andra viktiga orsaker. Under 2021 fortsatte covid-19 att ha betydande inverkan på kaffebönder och arbetare, såväl som på logistik och transporter. Kaffebönder kommer att uppnå en välkommen ökning av sina inkomstnivåer denna skördesäsong, men detta förstärker bara Nescafés och Nespressos beslutsamhet att upprätthålla och förbättra sina program och initiativ som stödjer kaffeodlare och arbetare.
Utöver våra varumärkesinitiativ fortsatte vi under 2021 att stödja International Coffee Organizations arbetsgrupp för att utveckla bättre synlighet och verktyg för att möta inkomstnivåer för kaffebönder mot en levande inkomst. Detta är ett av sätten vi fortsätter att vara aktiva inom branschen för att vårda partnerskap som kan driva positiv förändring i stor skala.