Sort by
Sort by

Har Nestlé någon strategi för vattenförbrukning?

Ja, Nestlé har en vattenstrategi. 2011 mottog Nestlé World Water Prize i företagskategorin för sitt vattenarbete. Nestlé har minskat vattenförbrukningen med över 41 procent sedan 2005 i våra anläggningar. Men vi nöjer oss inte med det. Eftersom 70 procent av vattenförbrukningen sker i jordbruket arbetar vi med att utbilda odlare vi köper grödor från. Vi utbildar dem i hållbart jordbruk och hållbara bevattningsmetoder. Nestlé har ett tätt samarbete med The Alliance for Water Stewardship (AWS) som tar fram ramverk och certifieringar för vattenanvändare och lär dem förstå hur deras användning påverkar miljön. Nestlé har som målsättning att certifiera alla fabriker som producerar buteljerat vatten genom oberoende AWS. Vi uppmanar även andra aktörer att göra samma sak. Vatten är livsviktigt och vi måsta alla agera tillsammans för att det inte ska överanvändas. 

Läs mer här.