Sort by
Sort by

Alla har rätt till rent dricksvatten men många människor i värden har inte tillgång till rent vatten. Just nu lever över 2 miljarder människor utan rent dricksvatten. 

FN uppskattar att den globala efterfrågan på dricksvatten kommer att överskrida resurserna med upp till fyrtio procent före år 2030. När befolkningen växer och klimatförändringarna ökar kommer man inte att kunna garantera mat och hygienbehov för alla.

Tillsammans för en lösning

Företag har ett stort ansvar för att garantera tillgången till rent vatten. Ett konkret exempel är Alliance for Water Stewardship (AWS), en global sammanslutning som främjar ansvarsfullt användande av rent dricksvatten som gynnar lokalsamhällena socialt och ekonomiskt, samt säkerställer vattensystemens hållbarhet.

Nestlé vill ta ansvar för att vattnet inte ska ta slut. Vi bjuder också in andra att delta i aktiviteter och åtgärder som kan garantera rent vatten åt kommande generationer.

Nestlé Waters kommer att certifiera alla sina fabriker enligt AWS-standarderna före år 2025. Hittills har redan åtta fabriker blivit certifierade. Nestlé har flera projekt på gång i Europa,Afrika och Asien för att lösa lokala problem med vatten.

Forum om vatten

Världens vattenproblem diskuteras regelbundet i olika forum runt om i världen, exempelvis i Världens vattenforum (World Water Forum) som samlas vart tredje år, letar efter hållbara lösningar som kan garantera framtidens vattenbehov. Konferensen hölls 2018 i Brasilien och Nestlé deltog i detta forum.

Dessutom tacklar World Water Week, som ordnas årligen i Stockholm, vattenrelaterade globala utmaningar. Nestlé medverkar förstås i evenemanget som anordnas i Stockholm 26.-31.8.2018

En annat initiativ för att säkerställa rent vatten är 2030 Water Resources Group vars uppgift är att främja FN:s mål för hållbar utveckling, som att minska extrem fattigdom exempelvis genom att skydda ekosystem.

I arbetet med att säkerställa rent vatten är det avgörande att arbeta tillsammans med regionala intressegrupper och aktörer. Genom att jobba tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer.

Mer information om Nestlés åtaganden för ansvarsfullt vattenbruk och åtgärder för att minska vattenförbrukningen (på engelska) här och här.