Återvinner du dina förpackningar?

Återvinner du dina förpackningar?