Sort by
Sort by

Solceller ska ge ren el till i Rwanda

Tillsammans med Öresundskraft och EnergyAid ingår Zoégas i ett nytt projekt som ska utrusta en tvättstation för kaffebönor i Rwanda med förnybar el från solenergi.

Solceller ska ge ren el till i Rwanda
Back to Press releases

Idag används fossilt bränsle för att producera el till tvättanläggningen, dit många av Rwandas kaffebönder kommer för att tvätta och sälja sina bönor. Syftet med den nya investeringen är att förbättra miljön genom övergång till förnyelsebar energi. Dessutom ska den energibesparing som görs återinvesteras så att odlarna och deras familjer får tillgång till ljuskällor (ficklampor eller dyl.) för att tex kunna göra läxor även efter solen gått ner. 

-    Genom det här projektet ersätter vi dagens fossila energi med förnyelsebar solel direkt från husens tak, till det kommer anläggningen utrustas med en stor battribackup som förser anläggningen med el nattetid samt dagar utan sol. Långsiktighet och kontinuitet är viktigt i denna typ av projekt och därför blev Zoégas ett naturligt val som samarbetspartner, säger Anders Lundblad på Öresundskraft.

Zoégas, som sedan 2015 varit verksamma i Rwanda, är en av initiativtagarna bakom projektet. Förutom en investering på 75 000 SEK har Zoégas även fungerat som en länk mellan Öresundskraft och Rwacof som är Zoégas partner i Rwanda.

-    Genom bra relationer med våra lokala samarbetspartners i Rwanda har vi kunnat bidra med kontakter, gett input kring vilka insatser som gör mest nytta och koordinerat aktiviteter mellan olika aktörer inom projektet, säger Minette Rosén, på Zoégas. 

Detta projekt görs via Energyaid som säkerställer implementeringen. Inom projektet ges även föreningar och skolklasser möjlighet att tjäna pengar genom att sälja solhjälpsandelar till anläggningen och samtidigt bidra till en bättre miljö genom ren el.

Så här kan klasser och föreningar medverka:
•    Registrera klass eller förening på energyaid.se eller via QR-koden
•    Ladda ner Energyaids app och logga in. 
•    En unik QR-kod erhålls som kan användas vid Swishbetalning. I appen kan även försäljningen följas löpande

Mer information om projektet: 
https://energyaid.se/cause/solceller-ska-ge-ren-el-till-tvattanlaggningen-rwanda/