Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlés halvårsresultat klart

Back to Press releases
Aug 13, 2015

Nestlé halvårsresultat 2015: Organisk tillväxt 4,5 procent, i linje med det förväntade årsresultatet

• Försäljning Schweiziska franc 42.8 miljarder, 4.5 % organisk tillväxt, 1.7 % volym tillväxt
• Rörelseresultat 15.0%, upp 0,2 % i konstant valuta 
• Aktieutdelning per andel upp 7.3 % in konstant valuta
• Utsikter för 2015: vi räknar med en organiskt tillväxt på 5 % med förbättrade marginaler och underliggande tillväxt per andel i konstant valuta och kapital effektivitet.

- Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen i Sverige som är bättre än totalmarknaden. Den svenska utvecklingen drivs främst av kaffe genom Nescafé Dolce Gusto och Zoégas samt konfektyr, djurmat, barnmat och frukostflingor. Vi fortsätter att investera i Helsingborg och Zoégas, i höst investerar vi i nya kaffeförpackningar. Vi forsätter också att investera i ”Coffe by women” som stöttar kvinnliga kaffebönder. Detta är inte enbart ett CSR-projekt utan även en investering vi gör för att säkerställa att vi har tillgång till kaffe även i framtiden, säger Magnus Nordin som är VD för Nestlé i Sverige. 

I västra Europa är tillväxten fortsatt god. Djurmat, Instant Kaffe, Nescafé Dolce Gusto och fryst pizza var produktonråden som bidrog mest. Norden, Frankrike och Benelux klarade deflationsmiljön bra. Konsumenternas tilltro i södra Europa dämpades, även Grekland påverkade. 

- Halvårsresultatet ligger i linje med våra övergripande förväntningar på våra kategorier och geografiska spridning. Dessutom  ligger vi stabilt även inom områden med svårare omständigheter, och helt i linje med vår starka verksamhetsutveckling över tid. Detta visar relevansen i vår strategi med fokus på nutrition, hälsa och välmående och vår disciplin när det gäller att leverera. Våra investeringar i de nya fokusområedna Nestlé Health Science och Nestlé Hudvård levererar enligt plan och kompletterar affärsområdena mat och dryck. Detta medför att vi också kan befästa utsikterna för helårsresultatet, säger Nestlés koncernchef Paul Bulcke.

Läs mer här: http://www.nestle.com/media/news

Article Type