Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De senaste två åren har Nestlé och deras samarbetspartners gett 150 000 jobb till unga

Back to Press releases
Nov 12, 2018

Totalt har 150 000 personer under 30 år fått arbete och praktikplats av Nestlé eller någon samarbetspartner inom Alliance for YOUth. Målet är att totalt 230 000 unga ska erbjudas arbete innan år 2020 i Europa, Mellanöstern och norra Afrika.

-Jag är glad att se att vi lyckats erbjuda jobb och praktikplatser till 150 000 unga de senaste två åren. Vi kommer fortsätta att investera i unga människors framtid, sägerMarco Settembri, CEO för Nestlé i Europa, Mellanöstern och norra Afrika.

Alliance for YOUth är ett nätverk med företag som verkar för att fler unga ska få jobb. Nyligen har alliansen gått samman med JA Europe som är Europas största leverantör för näringslivsförberedande utbildningar. Syftet med samarbetet är att hjälpa unga att få den kunskap som behövs för att arbeta i företag. Totalt är målet att 500 unga ska få hjälp att ta ett så kallat Entrepreneurial Skills Pass, (ESP-examen).

Från 5 till 9 November är det European Vocational Skills. Nestlé och Alliance for YOUth arrangerar under veckan mer än 40 lokala events för att uppmärksamma värdet av jobbträning och praktikplatser.

Totalt är fler än 200 företag med i Alliance for YOUth, några av dem är: Adecco Group, AXA, Cargill, DHL, DS Smith, Facebook, Microsoft, Nestlé och Nielsen.

 

Article Type