Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé lanserar globalt mödraskapsprogram för anställda

Back to Press releases
Jul 01, 2015

I Sverige har föräldrar tillgång till en av de bästa föräldraförsäkringar som finns. Men i många länder är förmånerna för en nybliven mamma eller pappa starkt begränsade. Nestlé lanserar nu ett program för sina drygt 330 000 medarbetare världen över för att stärka föräldrarnas roll och förenkla för medarbetare som har småbarn.

Programmet som ses som ett av de mest progressiva i sitt slag ska vara implementerad globalt senast 2018. Programmet ger medarbetarna minst 14 veckors betald föräldraledighet och rätten att förlänga ledigheten i upp till sex månader. Detta kommer gälla alla primära vårdnadshavare till nyfödda, inklusive manliga anställda och föräldrar som adopterat. Initiativet inkluderar också anställningsskydd, flexibla arbetsvillkor och garanterad tillgång till amningsrum under arbetstid på huvudkontor och andra arbetsplatser med minst 50 medarbetare.

"Detta ramverk hjälper oss att stötta mammor och deras familjer på våra arbetsplatser världen över och förstärker vårt stöd för att möjliggöra amning under de första sex månaderna i ett barns liv, säger Peter Vogt, Deputy Executive Vice President och personalchef, Nestlé S.A.

Se Nestlé’s VD Paul Bulcke’s interview med Fortune Magazine, där han diskuterar Nestlé’s nya mödraskapsprogram.

Article Type