Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ledande kaffeföretag signerar hållbarhetsdeklaration

Back to Press releases
Oct 02, 2019
Hållbarhetsdeklaration

Ledande kaffeföretag har undertecknat en historisk deklaration för den ekonomiska hållbarheten i världens kaffesektor. Detta skedde i anslutning till ett globalt möte som arrangerades av Internatiella Coffee Organisationen, ICO. Syftet är att ta itu med kaffepriskrisen och skapa långsiktig hållbarhet i kaffesektorn. 

Det här är första gången som stora aktörer inom den privata kaffesektorn samlas för att enas om att gemensamt implementera lösningar i en anda av delat ansvar, och därmed bidra till 2030-agendan för FN: s hållbara utveckling, enligt ICO.

-För småodlarna blir situationen särskilt svår när produktionskostnaden understiger världsmarknadspriset. Detta i kombination med klimatförändringarna som påverkar utbudet av kvalitetskaffe gör att vi som industri måste agera nu om vi ska kunna fortsätta dricka kaffe, och framförallt det goda kaffe vi är vana att dricka, säger Minette Rosen, råkaffeansvarig på Zoégas som ägs av Nestlé.

Nestlé, Starbucks, illycaffé, Jacobs Douwe Egberts, Lavazza, Mercon, Neumann Kaffee Gruppe, Olam, Sucafina, Tchibo, Volcafe har hittills skrivit på. Deklarationen har även stöd från bland andra Rainforest alliance och Fairtrade international med flera.

Genom den så kallade Londondeklarationen, har alla undertecknare och stödorganisationer åtagit sig att vidta åtgärder med fokus på fyra områden. Man åtar sig att främja:

  • Konkurrenskraftig och hållbar produktion
  • Ansvarsfull och rättvis tillväxt
  • Ansvarsfull konsumtion
  • Offentlig-privat dialog för politisk utveckling.

 

Dessutom anges ytterligare ett åtagande om att vidta omedelbara åtgärder inför nästa möte för att etablera informationssystem för marknads- och leverantörsskedjorna samt att aktivt delta i nationella dialoger och främja fördelningen av resurser.


Londondeklarationen kommer tas upp vid det 125:te International Coffee Council den 23-27 September.


Londondeklarationen i sin helhet hittar du, på engelska här.

Article Type