Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vad tänker Nestlé om amning?

Vi anser att amning är den bästa start en bebis kan få i livet, och det är något som vi aktivt verkar för. Vi erbjuder exempelvis workshops om amning till sjukvårdspersonal i samarbete med hälsovårdsmyndigheter, och vi har marknadsföringskampanjer som stöttar amning i form av broschyrer, affischer, videoklipp och webbplatser. Vi anlitar även en extern firma att kontrollera oss så att alla i alla led ska följa WHO`s kod och etiska regelverk för bröstmjölksersättning. Vi delar även med oss om vår forskning som rör fördelar med amning. För de bebisar som inte kan ammas, är bröstmjölksersättning den enda produkt som har godkänts som ersättning av WHO. Vi arbetar intensivt med att göra bröstmjölksersättning tillgängligt på ett ansvarsfullt sätt. http://www.nestle.com/csv/nutrition/baby-milk http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good