Tror inte Nestlé att vatten är en mänsklig rättighet?

Nestlé anser att vatten är en mänsklig rättighet och vi jobbar hårt för att alla ska ha tillgång till vatten även i framtiden. Frågan är inte om vatten ska vara en mänsklig rättighet, utan hur mycket vatten som kan anses vara det. Nestlé anser att det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till vatten för att täcka grundläggande behov såsom att dricka, tvätta sig och laga mat och tvätta kläder. Därutöver anser vi att vatten bör ha ett pris för att vi alla ska värdera vattnet och inte överutnyttja resurserna. År 2011 vann vi World Water Price (företagskategorin) som delas ut i Stockholm på World Water Week för vårt långsiktiga arbete med vatten. Detta är det mest prestigefulla vattenpris ett företag kan få. Sedan år 2005 har vi sänkt vår vattenförbrukning med drygt 41 procent i våra egna anläggningar. Mest vatten förbrukas dock inom jordbruket. Även om Nestlé inte själva äger mark och odlar så stöttar vi odlarna. Bland annat genom att ge gratis utbildning till odlarna samt genom att skänka 200 miljoner kaffebuskar till odlarna utan motkrav. Det kan vara svårt att själv bedöma om ett företag tar ansvar och är etiskt. Ett sätt att värdera om ett företag tar ansvar är att se hur oberoende externa aktörer och experter inom området ser på ett företag. DowJonesSustainabilityIndex värderar bolagen på amerikanska börsen och är oberoende. Enbart de tio bästa procenten av företagen får vara med på listan. Här är Nestlé branschledande inom alla tre kategorier, hållbarhet, ekonomi och socialt ansvar.