Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Thailand

Ett unikt exempel på hur Nestlé skapar delat värde är vårt arbete med kaffeproducenter i Thailand. Utan kostnad och utan framtida skyldighet för jordbrukare att sälja sitt kaffe till Nestlé, ger Nestlé gratis kaffeplantor av mer produktiva sorter för att hjälpaodlarna att förbättra sina plantager.

Dessa nya sorter som utvecklats av Nestlé Research, i Tours i Frankrike, är mer motståndskraftiga mot sjukdomar, ger bättre avkastning och högre kvalitet. Tillsammans med goda jordbruksmetoder kommer sådana framsteg att hjälpa odlarna att förbättra produktionen och öka sina intäkter, samtidigt som Nestlé säkrar ett utbud av hög kvalitet på råkaffe i framtiden.