Sort results by
Sort results by

Dålig koll på kosten

Synen på barns matvanor och aktivitet
Dålig koll på kosten
När du jäktar igenom vardagen är det svårt att få tid att stämma av livets ”väsentligheter”. Hur vet vi om våra familjer har ettt sunt levnadssätt? Lyckligtvis finns det en ny, amerikansk studie som kan kasta nytt ljus över hur barn och spädbarn egentligen mår.

Center for Disease Control i USA har publicerat rön från vår undersökning Feeding Infants and Toddlers Study (FITS) i sin tidskrift, Preventing Chronic Disease. FITS är den största undersökningen hittills i USA om småbarns matvanor, näringsintag och livsstil, med fokus på barn mellan 0 och 4 år. Ett område som man tittade närmare på i undersökningen var hur mycket föräldrar vet om deras barns hälsovanor.

Föräldrarnas syn på barnens matvanor och aktivitet är viktig. Det är deras syn som avgör om och hur familjerna försöker följa kostråd och rekommendationer om fysisk aktivitet. I undersökningen studerades föräldrarnas uppfattning och barnens beteende och jämfördes med råden från barnläkarföreningen American Academy of Pediatrics (AAP) projekt Healthy Active Living for Families, som stöds av Nestlé Nutrition Institute. Här kan du läsa mer om hur verkligheten stämde överens med rekommendationerna:

Frukt och grönt

Rekommendation: Ät fem portioner frukt och grönsaker varje dag

Undersökningen visade: De flesta föräldrar trodde att deras barn åt tillräckligt med frukt och grönsaker. I själva verket var det bara 30 % av barn upp till fyra år som åt den rekommenderade mängden på fem portioner per dag.

Skärmtid

Rekommendation: Skärmtiden bör begränsas till två timmar per dag för barn över två år. Barn under två år bör inte använda skärmar.

Undersökningen visade: Endast 2 % av alla småbarn följde rådet om att undvika skärmar, medan 79 % av alla barn upp till fyra år följde rådet om att begränsa den dagliga skärmtiden till högst två timmar.

Fysisk aktivitet

Rekommendation: Ha som målsättning att barnet ska delta i minst en timmes fysisk aktivitet per dag

Undersökningen visade: Omkring 56 % av småbarnen och 71 % av barnen upp till fyra år följde rådet om minst en timmes fysisk aktivitet per dag.

Sockerhaltiga drycker

Rekommendation: Begränsat intag av sockersötad dryck

Undersökningen visade: Omkring 56 % av småbarnen och 52 % av barn upp till fyra år följde rådet om att begränsa intaget av sockersötad dryck.

Baserat på de här resultaten vet vi att många småbarn och barn upp till fyra år inte följer vissa av kostråden och rekommendationerna om fysisk aktivitet. Föräldrarna gör ett jättebra jobb när det gäller rekommendationen om fysisk aktivitet och uppfattar helt korrekt att deras barn äter en mer onyttig kost i takt med att de blir äldre. Det finns emellertid ett behov av ökad utbildning om de enskilda områden där de inte lyckas lika bra. ”Enligt våra rön behöver föräldrar mer kunskap och vägledning när det gäller många aspekter av hälsosam kost”, säger Denise Deming, fil. dr och Senior Principal Scientist för FITS USA.

”’Föräldrar behöver mer kunskap och vägledning när det gäller många aspekter av hälsosam kost ’
Denise Deming, Senior Principal Scientist för FITS USA

FITS -undersökningen fyller en viktig informationslucka. Forskningen stöder Gerbers ansträngningar för att gå i täten för bättre kost för spädbarn, småbarn och förskolebarn. Baserat på dessa data och vetenskapliga fakta erbjuder Gerber nyttiga produkter med rätt näringsinnehåll. En ny FITS-undersökning pågår just nu och samlar in data om över 3 000 spädbarn och småbarn. De nya uppgifterna kommer att ge oss värdefulla kunskaper om många aspekter av barns kost och livsstil.

Läs den ursprungliga CDC-artikeln eller lär dig mer om Feeding Infants and Toddlers Study (FITS).