1914-1918

När kriget bryter ut 1914 ökar behovet av kondenserad mjölk och choklad men en brist på råmaterial och begränsningar för handel över gränserna hindrar produktionen för Nestlé & Anglo-Swiss. För att komma till rätta med detta förvärvar företaget tillverkningsanläggningar i USA och Australien. Vid tiden för krigsslutet har företaget 40 fabriker.

1914

Kriget som bryter ut över Europa inverkar negativt på produktionen för företaget, men aggressionerna ökar också efterfrågan för Nestlés mjölkprodukter, i form av stora kontrakt med regeringar.

1915

Kondenserad mjölk har lång hållbarhet och är lätt att transportera, vilket gör det till en popular produkt för militären. Ett exempel är den brittiska armén som började anävnda Nestlés konserverade mjölk till soldaterna. Den starka efterfrågan på produkten gör att företagets mjölkraffinaderier arbetar maximalt.

1916

Nestlé & Anglo-Swiss förvärvar det norska mjölkföretaget Egron som har patent på en metod att spray-torka mjölkpulver.

 

1917-1918

Brist på mjölk i Schweiz innebär att Nestlé & Anglo-Swiss måste överlämna färsk mjölk från sina lager för att hjälpa människor i städerna. För att kunna möta behovet av kondenserad mjölk från nationerna i krig köper företaget raffinaderier i USA och signerar avtal med företag i Australien som det senare förvärvar.