Nestlés hållbarhetspris

Pris för en hållbar miljö

Till pressreleaserdec 21, 2016

Nestlé Creating Shared Value

Creating Shared Value är Nestlés sätt att driva företag och därför implementerat i företagets Affärsstrategi och Affärsprinciper, som alla ska följa. CSV är ett arbetsredskap för att säkerställa långsiktigt hållbar utveckling och delat värde längs hela värdekedjan. CSV är indelat i tre fokusområden; Nutrition, Vatten och Jordbruksutveckling. Genom att säkerställa ett ökat värde för odlaren följt av stor kunskap och hållbar satsning i  fabriker/kontor medverkar företaget till att ge konsumenten bra produkter av hög kvalitet som tar hänsyn till såväl odling och miljö som sociala värderingar.

Nestlés CSV Pris

2010 instiftade Nestlé det första CSV Priset med fokusera på hållbar utveckling inom områdena Nutrition, Vatten och Jordbruksutveckling. Priset som belönar initiativ som återspeglar andan i Creating Shared Value ges till en enskild person, litet företag eller organisation som kan skapa ekonomisk avkastning genom att utveckla lösningar på olika samhällsproblem. Vinnarna av priset har tagit fram ett innovativt projekt eller program i liten skala men som kan appliceras inom andra områden eller länder och som kan påvisa ett högt socialt och miljömässigt resultat.

Vinnarna får finansiella och tekniska resurser till att vidareutveckla initiativen i syfte att hjälpa dem bli större och att uppnå social och ekonomisk hållbarhet. Vinnarna delar totalt på  CHF 500.000 i prispengar.

Till företagets CSV Pris 2014 kom det in 757 ansökningar från 93 länder.
Vinnare blev Honey Care, ett östafrikanskt företag som hjälpt 35 000 odlare i syd Sudan att bli professionella biodlare. Priset delades med en NGO från Tanzania som heter MSABI och som arbetar med sanitets-. vatten- och hygienprogram i landet, samt Sanergy från Kenya som hjälper byar med att omvandla toalettavfall till energi.

Mer information finns här Official Rules (pdf, 223 Kb)

Nominera kandidater här: Nomination Form
Läs även olika frågor här Frequently Asked Questions (pdf, 160 Kb)
Vill du ställa något fråga vänligen kontakta oss på: CSVPrize@nestle.com.

Här finns information om tidigare vinnare:
 2014: http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/2014
 2012: http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/2012
 2010: http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize/2010