Sort by
Sort by

Nestlé: Livsmedelsproducenter kan bli bättre på att minska matsvinnet

Food Waste

"Hur kan vi som livsmedelstillverkare bli bättre på att ta tillvara en råvara fullt ut?"

Detta frågar sig Regine Kimmer Jørgensen, nordisk logistikchef för världens största livsmedelsföretag, Nestlé, den 29 september – International Day of Awareness of Food Loss and Waste.

”Livsmedelstillverkare kan bli bättre på att maximera nyttan av en råvara, det är en avgörande faktor när vi talar om matsvinn. Livsmedelsindustrin har under många år varit bra på att hitta sätt att ta tillvara delar av råvaran som inte är avsedda för huvudprodukten eller att använda överskott från produktionen. I Nestlé började vi till exempel utveckla ett kaffemärke under 1930-talet på initiativ av den brasilianska regeringen för att tillvarata det stora överskottet av den årliga brasilianska kaffeskörden. Det resultaterade i Nescafé som är en produkt helt baserad på kaffebönor. Men alla i branschen kan bli betydligt bättre på att använda råvarorna fullt ut,” säger Regine Jørgensen.

Hon efterlyser system som kan koppla ihop utbud och efterfrågan i hela värdekedjan:

”Vi borde i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, bli bättre på att planera mängden råvaror och slutprodukter så att kedjan inte producerar och säljer för mycket. Alla optimerar sin egen del av kedjan, det är inte tillräckligt. Vi alla inom livsmedelskedjan måste bli bättre på att arbeta tillsammans och mer öppna för att dela data med varandra. Utbud och efterfrågan skulle kunna anpassas bättre om varje del av kedjan visste det exakta behovet från nästa del. Det finns en behov av en global röst för resursanvändning", säger logistikchefen.