Sort results by
Sort results by
Nestlé Needs YOUth  

Med vårt globala initiativ Nestlé Needs YOUth, vill vi hjälpa till att göra nästa generation redo för arbetsmarknaden så de kan bli framtidens ledare och på så sätt vara med att leda och bidra till den förändring som världen behöver. Vi tror att vårt fokus på att stötta unga på olika sätt kan bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vårt initiativ länkar upp till flera av FNs hållbarhetsmål tex 4, 10 och 17. 

Nestlé Norden anställde under perioden 2017-2020 430 talanger under 30 år och erbjöd 300 studenter praktikplats eller möjlighet att jobba deltid under studietiden. Fram till 2025 kommer vi att anställa 440 personer under 30 år och 340 studenter kommer att få möjlighet att prova på att jobba hos oss. 

Läs mer  

https://www.nestle.se/sv/jobs/youth 

https://www.nestle.se/sv/careers/opportunities-students