Sort by
Sort by

Vår ambition är att göra 100% av vår förpackningar återvinningsbara eller återanvändbara innan 2025. Visionen är att inga förpackningar, där plasten utgör en stor del, hamnar på deponi eller som skräp i naturen. Till 2025 är vår ambition också att minska användningen av jungfruplast med 1/3. För att nå våra mål krävs en process och samverkan mellan flera olika aktörer.  

Vi jobbar just nu för att dels minska materialåtgången där det är möjligt samt säkerställa att alla våra förpackningar ska gå att återvinna. Vi undersöker också alternativa material, ändringar i designen mm. Just nu kan ca 95% av vårt förpackningsmaterial i Norden sorteras och återvinnas.  Vår stora utmaning är, som för så många andra livsmedelsföretag plastlaminaten, som bla finns i våra kaffeförpackningar. Det är en utmaning att hitta ett material som dels säkrar kvalitet, säkerhet och smak och dels går att återvinna.  

Den andra delen handlar om vilken infrastruktur som finns och även hur mycket konsumenterna verkligen sorterar. Alltför ofta kastas plastförpackningar eller hanteras på ett felaktigt sätt så att de inte kan återvinnas. Vi är fast beslutna att ändra detta och genomför därför olika åtgärder – exempelvis genom att jobba för att förbättra befintliga avfallsuppsamlingssystem samt att göra det enkelt för konsumenterna att veta hur våra förpackningar ska sorteras och återvinnas.  Inom detta område arbetar vi i nära samarbete med vår återvinningspartner TMR i Sverige och liknande samarbeten finns över hela världen. 

Vi är många som jobbar för detta och brinner för att hitta nya lösningar, allt från näringsliv, återvinningsbolag, kommuner och andra organisationer. 

Läs mer:  

https://www.nestle.se/sv/nestle-intensifierar-omvandlingen-till-mer-hallbara-forpackningar 

https://www.nestle.se/sv/nestl%C3%A9-samlade-toppanel-f%C3%B6r-att-diskutera-h%C3%A5llbara-f%C3%B6rpackningar 

https://www.nestle.se/sv/media/pressreleases/nestle-trappar-upp-kampen-mot-plastskrapet 

https://www.nestle.se/sv/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-gar-med-i-european-plastics