Sort results by
Sort results by

Nestlé bygger infrastruktur i Norden

infastruktur

Nestlés jobbar för att samtliga förpackningar som används av företaget ska kunna återanvändas eller återvinnas senast 2025, och för att det ska lyckas det krävs en infrastruktur för insamling, sortering och återvinning av förpackningar. Därför investerar vi också i byggande av lokal infrastruktur och underlättar återvinning över hela världen - även här i Norden.

Tillsammans med Naturvårdsverket bidrar Nestlé nu med ekonomiskt stöd till att bygga en av Europas modernaste återvinningsanläggningar för plastförpackningar. Anläggningen, som kommer att drivas av företaget TMR, byggs i Ängelholm i södra Sverige och förväntas öppna i januari 2022.

Med hjälp av den senaste tekniken blir det möjligt att återvinna all flexibel plastförpackning, som idag går till förbränning. Med den nya anläggningen kommer både Nestlé och andra svenska företag kunna ge nytt liv åt plastförpackningarna de använder - och minska växthusgasutsläppen.

Invånarna på den danska ön Bornholm har ambitionen att skapa världens första avfallsfria samhälle. Nestlé har tillsammans med flera andra partners initierat ett pilotprojekt för att återanvända och återvinna all plastförpackning som används på ön. Tillsammans ska vi bland annat utvärdera och utveckla cirkulära lösningar för hushållsplastavfall, återanvändning av plastfolier i stormarknader och uppsamlingsställen och återvinning av kaffekapslar.

Vår vision är att projektet ska vara en inspiration för andra och kan skalas upp någon annanstans i världen.