Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé i samhället

Där vi gör skillnad

Vårt fokus är stadigt förankrat i vårt syfte. Individer och familjer, våra åtaganden och planeten som helhet är alla sammanlänkade.

Våra ansträgningar inom varje område stöds av våra 36 offentliga åtaganden., Dessa åtaganden kommer i sin tur möjliggöra för oss att uppnå våra tre ambitioner till 2030, som ligger i linje med tidsplanen för de globala hållbarhetsmålen.


Så här arbetar vi 

 

Guidade av våra värderingar som är grundade i respekt arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa ett gemensamt värde - vi bidrar till samhället samtidigt som vi säkerställer långsiktig framgång för vår verksamhet. Vi kallar detta att skapa ett gemensamt värde, och vi förankrar detta i allt vi gör.