Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vi bidrar till en god folkhälsa

fullkornsgr%C3%B6t%20se%203.jpg
Utöver att sprida glädje med våra produkter vill Nestlé bidra till en god folkhälsa. I Sverige lider -nästan hälften av befolkningen av övervikt eller fetma, och folksjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar breder ut sig. För att vända den negativa utvecklingen krävs det att samtliga samhällsaktörer gör vad de kan. Som världens största livsmedelsföretag inser vi att vi kan göra mycket och har ett ansvar att göra det. Vår målsättning på Nestlé är att alla individer och familjer ska kunna leva ett så hälsosamt och lyckligt liv som möjligt.