Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé trappar upp kampen mot plastskräpet

Back to Press releases
Oct 31, 2018

Nestlé har anslutit till Ellen MacArthur Foundations och FN´s globala åtagande för en ny plastekonomi. Detta skedde tillsammans med andra företag och regeringar på ”Our Ocean Conference” på Bali i Indonesien. Syftet är att hitta nya lösningar för plast framöver genom att tänka cirkulärt, så att använd plast aldrig blir till skräp. 

Det globala åtagandet är en stark ram inom vilken alla kan arbeta tillsammans för att hitta lösningar till problemen och förhindra att plast hamnar i naturen och haven.

- Detta åtagande är mycket viktigt för att vi ska kunna gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Vi vill agera och leda genom att föregå som ett gott exempel. Vi kommer ta vårt ansvar för att säkerställa att inga av våra förpackningar, såsom plast, hamnar i naturen, sade Mark Schneider, CEO Nestlé.

Det är mycket viktigt att plast inte slutar som skräp. Detta är också anledningen till att Nestlé har som målsättning att 100 procent av förpackningarna ska vara återvinnings- eller återanvändningsbara till år 2025.

För att nå detta mål har Nestlé inlett ett flertal intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett av dem är NaturAll Bottle Alliance, som har som målsättning att utveckla ett PET material som är 100 procent biologiskt.

Nestlé kommer också fortsättningsvis att spela en aktiv roll för att utveckla välfungerande insamlingsplatser och återvinningssystem i länder där vi är verksamma.

Läs mer om Nestlés arbete med att förbättra förpackningar här.
Article Type