Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Halvårs resultat 2015

Back to Press releases
May 15, 2019

Var tredje vuxen har för högt blodtryck. Ett ökat intag av kalium kan bidra till att sänka blodtrycket hos personer som inte medicinerar. Kalium kan även vara ett kostnadseffektivt sätt att fördröja en debut av högt blodtryck eller mildra dess svårighetsgrad. Detta visardjfdkjfkdjfdk en studie som genomförts av Nestlé Research Center.

Man beräknar att var tredje vuxen svensk har högt blodtryck. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Högt blodtryck medför ökad risk för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen.

Studien som publicerades i Journal of Hypertension och genomfördes av forskare vid Nestlé Research Center i Schweiz undersökte 15 befintliga studier om effekterna av kaliumtillskott på personer med normalt eller högt blodtryck som inte använder blodtryckssänkade läkemedel.

- Även relativt små förändringar i kosten hade positiv effekt på blodrycket, säger Diane Zimmermann från Nestlé Research Center och en av forskarna bakom studien.

Kalium finns i frukt såsom banan, grönsaker, baljväxter och nötter, även potatis innehåller kalium. Salt anses öka risken för högt blodtryck. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar ett intag av åtminstone 3.51 gram kalium per dag. Idag får majoriteten av befolkningen för höga doser salt och för låga doser kalium.

Denna studie tros vara den första att systematiskt undersöka om personer som ej behandlas medicinskt för högt blodtryck kan dra nytta av ökat kaliumintag. Forskarna drar även slutsatsen att det kan vara värdefullt att öka kaliumintaget för människor med högt blodtryck som minskar sitt salt intag. Forskarna menar att livsmedel som berikats med kalium, oavsett salthalt (natrium), också är effektiva.

Mer information finns på:

www.nestle.com/media/news/Nestle-study-potassium-heart-health-effects

Vid frågor vänligen kontakta:

Annelie Barkelund
Kommunikationsansvarig, Nestlé Sverige AB
[email protected]

Article Type