Sort by
Sort by

Nescafé Plan 2030 Progress Report: mer regenerativt jordbruk, högre produktivitet och minskade växthusgasutsläpp

Nescafé Plan 2030
Back to Press releases

Nescafé, Nestlés största kaffemärke, publicerar idag sin andra Nescafé Plan 2030 Progress Report. Rapporten visar på en ökad användning av regenerativa jordbruksmetoder, vilket bidrar till förbättrad skörd och minskade utsläpp av växthusgaser.

År 2023 kom över 20% av Nescafés kaffe från odlare som tillämpar regenerativa jordbruksmetoder. Datan baseras på övervakning och effektbedömning av kaffeodlingar varifrån Nescafé hämtar sitt kaffe. Som ett resultat uppnådde odlare i länder som Honduras, Indien, Filippinerna, Thailand och Vietnam en ökning av kaffeproduktiviteten per hektar mellan 5% och 25% jämfört med 2022. Nyckelfaktorerna bakom denna ökning inkluderade optimerad gödsling och täckodling. Implementeringen av dessa metoder ledde också till en minskning av växthusgasutsläppen på mellan 15% och 30% per kilogram kaffe. År 2023 distribuerade Nescafé Plan 21 miljoner kaffeplantor till bönder för att hjälpa till att renovera och förnya kaffefält och förbättra produktiviteten i kaffeursprungsländerna.

Läs mer här.