Sort by
Sort by

Nu är Zoégas kaffe 100 procent Responsibly Sourced

Zoegas May
Back to Press releases

Nu är hela Zoégas sortiment Responsibly Sourced. Det innebär att allt kaffe kommer från odlare som följer ett hållbarhetsprogram som har verifierats eller certifierats av oberoende tredjepartsorganisationer.

Zoégas arbetar ständigt för att göra varje kopp kaffe mer hållbar. Det är särskilt viktigt eftersom tillgången på hållbart odlat kaffe av hög kvalitet idag är hotad på grund av klimatrelaterade och socioekonomiska utmaningar i de länder där kaffet odlas.

Om inte någonting görs riskerar vi att inte få något kaffe i framtiden. Framför allt riskerar vi att få kaffe av mycket lägre kvalitet än idag. Anledningen är bland annat klimatförändringar, ökad konsumtion och låg kunskapsnivå kring hållbar odling, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas.

Som ett svar på dessa utmaningar tar nu Zoégas nästa steg i arbetet med att säkra kaffet för framtiden. Från och med april månad är allt kaffe från Zoégas Responsibly Sourced. Det innebär att kaffet kommer från odlare som följer något av de hållbarhetsprogram som motsvarar Nestlés ”Responsible sourcing standard”, såsom Rainforest Alliance eller FairTrade. Dessa hållbarhetsprogram verifieras eller certifieras av oberoende tredjepartsorganisationer. Responsibly Sourced innebär också en hög grad av spårbarhet vilket gör det möjligt veta varifrån kaffet kommer och hur det har odlats.

Vi är glada och stolta att vårt arbete har gett resultat. Under lång tid har vi arbetat med våra partners i ursprungsländerna för att kunna garantera att vårt kaffe är hållbart odlat samt bibehåller god smak och högsta kvalitet, säger Minette Rosén.

Responsibly Sourced är en del av Zoégas långsiktiga arbete för att säkra hållbarhet genom kaffets hela livscykel. Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande.

Vi ser det som ett ständigt pågående förändringsarbete där alla insatser i kaffets livscykel, stora som små, är viktiga för att möta klimatutmaningarna, trygga odlarnas försörjning och säkra kaffets framtid, säger Martin Amrén, marknadschef för Zoégas.

Alla Zoégas underleverantörer och odlare av råkaffe måste följa Nestlé Responsible Sourcing Standard, vilket innebär att lagar och regler följs, att mänskliga rättigheter respekteras och att arbetsplatsen uppfyller en hög säkerhetsnivå.

För mer information, läs mer om Zoégas arbete med hållbart kaffe.
 

För mer information, kontakta:
Minette Rosén, råkaffeansvarig Zoégas, [email protected], tel: +46 703 19 33 69
Mikael Lindgren, Kommunikationschef Nestlé Sverige, [email protected], tel +46 768 79 85 13