Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Näringsprofil för våra produkter

För att utvärdera och förbättra näringsvärdet för våra produkter använder vi Nestlé Nutritional Profiling System (pdf, 882 Kb), som är baserat på näringsrekommendationer som utfärdats av ledande organisationer som Världshälsoorganisationen.

 

Nestlé näringsprofileringssystem

 

Vi har gradvis använt systemet på Nestlé-produkter över hela världen sedan 2004. I systemet delas livsmedel in i 32 kategorier, och det finns 'näringsmål' för en portion av varje, baserat på åldersrelaterade riktlinjer för näringsintag.

Systemet begränsar specifika näringsämnen - socker, salt och fetter - i varje kategori, och främjar andra hälsosamma näringsämnen. En nyligen granskad vetenskaplig studie drog slutsatsen att Nestlé hade använt systemet framgångsrikt för att producera mer näringsrika produkter.