Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

En karriär där du bestämmer riktningen

Vi vill att varje Nestléanställd utvecklas och blir så bra som möjligt på sitt jobb. För att uppnå detta har vi skapat olika sätt att stödja våra anställdas utveckling. Det kan till exempel handla om:

  • Successionplanering (Succession Planning) är vårt sätt att följa upp och planera våra anställdas karriärutveckling. Vi har även förbundit oss att främja våra anställdas karriärer inom organisationen och öppnar därför alla lediga jobb för ansökning internt.
  • En stor mängd utbildningar på lokal och nordisk nivå skapar gott om möjligheter att lära sig. Även vårt internationella utbildningscenter i Schweiz erbjuder möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens.
  • Den etablerade praxisen med mål- och utvecklingssamtal vägleder och stödjer varje anställds arbete och utveckling.

Vi tror dessutom att en hälsosam livsstil och en aktiv vardag hjälper våra anställda att lyckas på jobbet. Vi har också förbundit oss att mångsidigt uppmuntra våra anställda i allt som har med välbefinnande att göra.

Att skaffa sig internationell arbetserfarenhet är alltid ett utmärkt tillfälle att fördjupa sin egen kompetens. Nestlé har över 320 000 anställda i närmare 100 länder – bli en av oss och ge din karriär en skjuts!


Vad är 70/20/10?

Vi har upptäckt att inlärning i arbetet är en av hörnstenarna för att öka sin yrkeskompetens och tillämpar därför utvecklingsfilosofin 70/20/10. Tanken är att 70 procent av en anställds inlärning sker via utmaningar och utvecklingsmöjligheter i arbetet och att individuell feedback och coaching står för 20 procent. Formell utbildning står för bara 10 procent. Detta leder till ett brett och effektivt inlärningssätt.