Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Varför har ni barnmat i glas och inte exempelvis tetra pak?

Smaken försvinner inte genom glasburkar utan maten behåller sin karaktäristiska kvalitet. Glass tåler också den uppvärmningsprocess vi använder för att göra produkten hållbar. Vi använder inten ågra konserveringsmedel och av säkerhetsskäl använder vi endast nytillverkade glasburkar som inte är återanvända. Däremot kan glaset lämnas till återanåteranvändas efter användning.