Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vad är mängden av youghurt på flingorna i Fitness & Youghurt?

Mängden yoghurt är cirka 23% av vikten. En yoghurttäckt flinga väger mer än en icke-täckt flinga.