Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vad är det för skillnad på era olika modersmjölkersättningar?

Innan man fattar beslut att ge sitt barn dessa produkter ska man alltid kontakta sin barnhälsovård/läkare för rådgivning. NAN1 är en modersmjölksersättning som kan användas från födseln. NAN2 är en fortsättningsprodukt från 6 månaders ålder.