Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kan man återvinna barnmatsburkarna?

Glasburkarna kan återanvändas genom att lägga dem i återvinningskontainrar eller i glasavfallet för dem som har sophantering. Viktigt notera är att Nestlé, av säkerhetsskäl, aldrig använder återanvända burkar till barnmaten.