Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kan jag förbereda modersmjölksersättningen i förväg i flaskan och förvara i kylen?

Nej, tillaga alltid den portion som ska ätas till varje matningstillfälle och gör inget i förväg. Kasta alltid bort rester efter matningen. Försök istället anpassa portionsstorleken. Följ alltid instruktionerna på förpackningen noga.