Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Innehåller produkter nötter om det står "Kan innehålla spår av nötter" på förpackningen?

Nej, det finns inga nötter i produkten. Men om varan produceras i samma fabrik och på linjer där det förekommer nötter kan det finnas en mycket liten möjlighet att det trots rengöring och hög kontroll kan finnas spår av nötter i produkten.