Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Finns det kolesterol i Nescafé?

Förekomsten av fett och kolesterol är densamma i instant kaffe som i bryggkaffe. Instant kaffet har filtrerats och därefter har vattnet reducerats med hjälp frys- eller spraytorkning. Instant kaffe innehåller därför inte något kolesterol.