Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Det kommer inte igennom något vatten, vad gör man åt det?

Ta bort eventuell beläggning. Använd den medföljande nålen för att ta bort eventuellt stopp i vattenhållet. Om inget av detta fungerar, vänligen kontakta konsumentkontakt.