Sort by
Sort by

Palmolja i mat

Vi kan försäkra att de produkter vi har är säkra att konsumera för barn och den palmolja som finns i våra produkter innehåller garanterat lägre nivåer än nuvarande gränsvärden. Vi har en mycket rigorös kvalitets- och säkerhetskontroll för såväl råvaror som färdiga produkter och vi kompromissar aldrig med detta.

Vi använder palmolja till bröstmjölksersättning därför att det är den olja som mest efterliknar naturlig bröstmjölk. Naturlig bröstmjölk är rik på fettsyror som är viktiga för bebisens nutrition. Palm olein, som kommer från palmolja, är en ingrediens som används i bröstmjölksersättning. Det är en utmärkt källa till palmitinsyra, en av de dominerande fettsyror som finns i bröstmjölk. Varje fett källa har en unik fettsyrasammansättning. Den palmolein som finns i vår ersättning bidrar till att mjölken får liknande nivåer som naturlig bröstmjölk. Andra fett-källor har inte sådana ideala nivåer av palmitinsyra och kommer inte i närheten av de nivåer som finns i naturlig bröstmjölk. Barnmaten omfattas redan idag av strikt lagstiftning och kontroller som är avsevärt striktare än annan mat och alla andra livsmedel. Alla våra produkter uppfyller gällande europeiska normer.

Så här säger Livsmedelsverket på sin hemsida:

Barn får modersmjölksersättning under så kort tid i livet att det är mycket liten risk att det ska påverka barnet. Livsmedelsverket avråder därför inte från att använda modersmjölksersättning till spädbarn, även om den innehåller palmolja.

Här finns mer information från Livsmedelsverket:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/glycidylestrar-ge-och-2--och-3-mcpd-estrar