Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vatten

Vatten

Sammanhang

Vi tror att vi under de närmsta åren står inför en allvarlig vattenkris som kommer att få allvarliga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen. Livsmedelskedjan, från jordbruk genom tillverkning till konsumtion, bidrar väsentligt till vattenkvalitet och tillgänglighet, klimatförändring, energianvändning, biologisk mångfald och markens kvalitet, samt luftkvalitet.

Våra mål

 

Vår ambition är att producera god och näringsrik mat och dryck som också har den lägsta miljöpåverkan, så vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår effektivitet och miljöprestanda. Vi tillämpar en livscykelinriktad syn för att bedöma effekterna av vår egen verksamhet och kan genom att se på hela värdekedjan bidra till en bättre framtid och skapa delat värde både för Nestlé och samhället.

 

Våra handlingar

 

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och genomföra projekt för att minska vår användning av vatten, icke-förnybar energi och andra naturresurser, minska utsläppen av växthusgaser, att eliminera slöseri och att förbättra miljöprestandan på våra förpackningar.

 

Våra resultat

Genom minskad energiförbrukning och en övergång till förnybara energikällor fortsatte vi att göra förbättringar i vår vattenförbrukning och CO2-utsläpp. De senaste tio åren har vi reducerat vår vattenförbrukning med 32% samtidigt som vi ökat vår produktion med 73%. En fortsatt inriktning på reducerad vikt i våra förpackningar är en prioritering.

CSV-summering

  • Värde för Nestlé: Förbättrat kontinuerligt miljöarbete, produktiva fabriker, minskade risker, lägre kostnader, långsiktig tillgång på råvaror och vatten, hållbar och lönsam tillväxt.
  • Värde för samhället: Fokusering på miljöstandard, högre inkomst, bättre levnadsstandard.