1960-1980

Från fryst mat till läkemedel

Uppköp gör att Nestlé får tillträde till snabbväxande nya områden såsom fryst mat samt att man utvidgar sin traditionella verksamhet inom mjölk, kaffe och konserverad mat. På 1970-talet utvecklar företaget verksamheten till att även omfatta läkemedel och kosmetik. Företaget börjar få kritik från olika aktivister som anser att företagets marknadsföring av barnmat är oetisk. Nestlé blir ett av de första företagen att applicera WHO-koden för bröstmjölksersättning genomgående i alla sina verksamheter världen över.

1960

När allt fler hushålls köper frys ökar efterfrågan på glass. Nestlé köper det tyska företaget Jopa och franska tillverkaren Heudebert-Gervais för att bygga på denna tillväxt. Man förvärvar även det Schweiziska företaget Frisco 1962. Företaget köper också matkonserveringsföretaget Crosse & Blackwell.

1962

Nestlé köper det svenska företaget Findus med fryst mat från Marabou och utvecklar varumärket till att nå den internationella marknaden. Findus är ett av de första företagen som säljer fryst mat i Europa, från 1945.

 

1968

Kylda mejeriprodukter blir allt mer populära, Nestlé köper den franska yogurt-producenten Chambourcy. Sent 70-tal lanseras Sveltesse med ett urval av yougurts till konsumenter som är måna om sin hälsa och vikt.

1969

Nestlé köper den franska varumärket Vittel som marknadsför buteljerat vatten.

1973

Nestlé förvärvar Stouffer Corporation från USA samt Libby, McNeill & Libby år 1976.

1974

För första gången utvecklar Nestlé verksamheten bortom mat och dryck och blir en minoritets-aktieägare i det globala kosmetikföretaget L’Oréal.

1977

Företaget byter namn till Nestlé S.A, och fortsätter med sin diversifieringsstrategi. Man köper USA-baserade företaget Alcon Laboratories som tillverkar läkemedel. Allt färre ammar sina barn och detta leder till att aktivitster ifrågasätter företagens, inklusive Nestlés, marknadsföring av babymat. År 1977 uppmanar de till bojkott av Nestlés produkter.