1905-1913

 

1905-1913: The Belle Époque

1905 börjar Nestlé och Anglo Swiss med sina drygt 20 fabriker att använda dotterbolag för att etablera ett försäljningsnätverk som spänner över Afrika, Asien, Sydamerika och Austrailen. När första världskriget närmar sig gagnas företaget av den tillväxtperiod som är känd som ”la Belle Èpogue”. Företaget blir nu ett globalt mejeriföretag.

1905

Anglo-Swiss och Nestlé går samman och bildar Nestlé & Anglo-Swiss Milk Company. Företaget har två huvudkontor, i Vevey och i Cham. De öppnar ett tredje kontor i London för att driva exportförsäljningen. Under flera år expanderar företaget sin produktportfölj med osötad kondenserad mjölk och steriliserad mjölk.