Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlés historia: 1866-idag

​Det hela startar 1866, med företaget Anglo-Swiss som startar sin första Europeiska fabrik för att producera kondenserad mjölk i Schweiz. Henri Nestlé utvecklar banbrytande spädbarnsmat 1867 och år 1905 slås företaget ihop med Anglo-Swiss för att bli det vi idag kalla Nestlé Group. Under denna period växer städerna och järnvägar och ångfartyg pressar ner råvarupriserna vilket gynnar internationell handel.