Forskning och utveckling

Werner Bauer
SÄTTER RIKTNINGEN: Werner Bauer, Chief Technology Officer, Nestlé S.A.

Forskning och utveckling (FoU) är en viktig konkurrensfördel för Nestlé. Utan FoU hade Nestlé inte kunnat bli livsmedelsindustrins ledare när det gäller nutrition, hälsa och välbefinnande.

Med 29 forsknings-, utvecklings- och teknikcentra över hela världen, har Nestlé ett större forskningsnätverk än något annat livsmedelsföretag. Nestlés teknologicentra sysselsätter tillsammans över 5000 personer.

Nestlé stärker ytterligare sin FoU-kapacitet genom partnerskap i varje skede av produktutvecklingsprocessen - från tidigt samarbete med nystartade företag och bioteknikföretag till storskaliga samarbeten med våra leverantörer.

Genom att samla alla sina globala FoU-resurser, kan Nestlé erbjuda hög kvalitet och säkra livsmedel för konsumenter över hela världen - oavsett om det är i form av kost, hälsa, friskvård, smak, konsistens eller bekvämlighet. Framför allt ger Nestlé konsumenterna produkter som är av högsta kvalitet. Säkerhet i alla led är vårt viktigaste fokusområde.

FoU är också avgörande för att säkerställa att produktionen av Nestlés produkter sker enligt gällande regler. Nestlé har möjlighet att lansera nya produkter snabbt och effektivt, i länder över hela världen, genom att integrera Regulatory Affairs i all sin FoU-verksamhet, från början till slut.

Nestlés forskare spelar en stor roll i att säkerställa att våra produkter står för hälsa och välbefinnande. Nestlés dietister världen över arbetar för att all kommunikation kring nutrition, både på våra paket och i övrigt, är lokalt relevant, liksom vetenskapligt sunda.

Utvecklingen av våra livsmedel kommer i alls större utsträckning drivas av vetenskapen och våra forskare försöker se till denna framtid. Nestlé FoU ser närings- och livsmedelsvetenskap på två sätt:

  • Att överföra konsumenternas behov till forskningsprioriteringar
  • Att ta del av framväxande vetenskap som fördelar och tjänster för konsumenter

Visionen om Nestlés forskning och utveckling är långsiktig.


Werner Bauer
Chief Technology Officer, Nestlé S.A.
Innovation, teknik och forskningsutveckling