Frågor och svar

Allmänna frågor

 • Vi använder inte ren palmolja i någon av våra produkter, utan en mix av olika vegetabiliska oljor för att ge optimal näring och en bra struktur. Samtidigt har företaget förbundit sig att endast köpa palmolja från certifierade odlingar för att säkerställa att ingen regnskog förstörs. Vår målsättning var att nå 100% hållbar palmolja till 2015, men redan i slutet av 2012 nådde vi målet. Nestlé köper cirka 0,7% av världens palmolja. Läs gärna mer på nestle.com.

 • Nestlé har flera Fairtrade-produkter. Samtidigt samarbetar vi med andra organisationer som UTZ, Rainforest Alliance. Vi är också medlemmar i 4C (Common Code for Coffee Community) där alla leden i hela kedjan samverkar, dvs från odlarna till fackföreningar, organisationer, myndigheter, transportörer och företag för att säkerställa att allt kaffe hanteras enligt justa principer. Vi Fairtrade-märkte Nescafé redan 2005 i Norden till både konsumenter och out-of home. Dessvärre är konsumentprodukterna nerlagda på grund av för liten efterfrågan. 2006 fick Zoégas två nya Fairtrade-produkter, som idag är både fairtrade och KRAV-märkta. Nestlé skapar värde för odlarna genom direkt kontakt där odlarna får hjälp med teknisk rådgivning och utbildning i jordbruksteknik för en optimal skörd av hög kvalitet som genererar en högre ersättning för råvarorna. Läs gärna mer på www.nestle.com/csv.

 • Även om vi inte själva äger några odlingar hör barnarbete inte hemma i våra inköpskanaler. Vi är helt emot detta och samarbetar med Fair Labor Association (FLA) för att identifiera och få bort barnarbetet inom kakaoindustrin. Barnarbete är ett tecken på stor fattigdom där föräldrarna inte har råd att skicka sina barn till skolan. Därför måste problemet hanteras i alla led tillsammans med myndigheter, regeringar, organisationer och företag. Nestlé har investerat 110 miljoner CHF på långsiktigt hållbara initiativ inom kakaohanteringen. Mer information finns på nestle.com

 • Laktos är ett mjölksocker som vissa människor är intoleranta mot. De flesta av dessa personer kan äta mat som innehåller mjölk genom att samtidigt äta medicin som innehåller enzymer som bryter ner laktosen (Finns inte i alla nordiska länder). Mjölkprotein är proteinet i mjölken som vissa är allergiska mot. I dessa fall kan personen inte äta/dricka någon mat som innehåller mjölkprotein inte ens laktosfria produkter.

 • Det är alltid handeln som sätter priserna vilket gör att det kan förekomma prisskillnader. Nestlé kan bara ge ett rekommenderat pris.

 

Modersmjölksersättning

 

Barnmat i glas

 • I barnens yoghurtpuréer är mjölkproteinet lågt och anpassat till barnets behov. Det rekommenderas att man börjar ge sitt barn mjölkprodukter till exempel mjölk eller fil runt 12 månader. Anledningen till detta är att vanlig mjölk har ett lågt järnvärde.

 • Nej det bör man inte göra. Mat till barn som är 12 månader innehåller större bitar, mer kryddor och en liten mängd salt. Salt rekommenderas inte till barn under 12 månader, så därför bör man vänta. Vad gäller de andra stegen kan du ge ditt barn av 8 månaderssortimentet om ditt barn är 7 månader eftersom det endast handlar om konsistensen.

 • Smaken försvinner inte genom glasburkar utan maten behåller sin karaktäristiska kvalitet. Glas tål också den uppvärmningsprocess vi använder för att göra produkten hållbar. Vi använder inte några konserveringsmedel och av säkerhetsskäl använder vi endast nytillverkade glasburkar som inte är återanvända. Däremot kan glaset lämnas till återvinning efter användning.

 • Nestlé följer alltid gällande lokala regelverk.Vår barnmat i burk produceras i Åbo i Finland och ingredienserna kommer från lokala odlare. Majoriteten av våra grötar produceras i Helsingborg, Sverige, och grödorna kommer från odlare i södra Sverige. Ett fåtal råvaror som exempelvis exotisk frukt växer inte i Norden utan köps från olika odlingsländer. Fisken kommer från Norge. Vi försöker alltid använda råvaror från odlare i närheten av vår produkttion under förutsättning att råvarona lever upp till våra stränga kvalitetskrav. Mindre än 1% av världens råvaror är tillräckligt bra för att användas i barnmaten, på grund av att barnmaten är extra mycket skyddad. Användning av bekämpningsmedel tillåts inte i råvarorna för produktion av barnmat. (Gränsvärdet är 10 ppb (parts per billion) vilket är lika mycket som en droppe i en simbassäng.

 • Glasburkarna kan återanvändas genom att lägga dem i återvinningskontainrar eller i glasavfallet för dem som har sophantering. Viktigt notera är att Nestlé, av säkerhetsskäl, aldrig använder återanvända burkar till barnmaten.

 • Nej, vi bytte lock 2010 i hela Norden.

 

Gröt & Välling

 • Vår gröt och välling innehåller mjölk för att passa barnets näringsbehov. Vi har även grötar utan mjölk och gluten för barn med allergier. Samtidigt har vi velat tillhandahålla produkter som är enkla att använda genom att endast tillsätta vatten. Vår gröt och välling är järnberikad och innehåller även viktiga vitaminer och mineraler för barnets tillväxt och utveckling.

 

Nescafé

 • Doften beror på en naturlig förekomst av kaffeoljor med de försvinner en liten stund efter att burken öppnats. Kaffets smak påverkas inte av detta.

 • Förekomsten av fett och kolesterol är densamma i instant kaffe som i bryggkaffe. Instant kaffet har filtrerats och därefter har vattnet reducerats med hjälp frys- eller spraytorkning. Instant kaffe innehåller därför inte något kolesterol.

 • Mängden koffein i kaffet beror på val av kaffeböna, odling, jordmån mm, men också hur stor mängd kaffe man doserar. Instant kaffe innehåller i genomsnitt 65 mg/150 ml per kopp medan bryggkaffe innehåller 115 mg/150 ml cper kopp.

 

Nescafé Dolce Gusto

 • Maskinen är manuell och inte automatisk. Flytta på manöverspaken till dess urspungsläge i centrum så slutar vattnet rinna.

 • Ta bort eventuell beläggning. Använd den medföljande nålen för att ta bort eventuellt stopp i vattenhållet. Om inget av detta fungerar, vänligen kontakta konsumentkontakt.

 • Tanken är att ge konsumenten möjligheten att göra olika typer av kaffealternativ hemma utan att behöva gå på café. Både kaffe- och mjölkkapslarna är inkluderade i drycken och konsumenten kan själv bestämma hur mycket kaffe eller mjölk han/hon vill ha i sin kopp. Det är därför som vi inte har extra mjölkkapslar till försäljning.

 • Vänligen kontakta Konsumentforum som kan ge dig mer detaljer om var reservdelar eller tilläggsprodukter finns att köpa.

 

Frukostflingor

 

Choklad