Zoégas kafferosteri är lika grönt som Skånerost

Zoégas kafferosteri länkas ofta ihop med Zoégas Skånerost, även känd som ”den gröna” och nu är rosteriet verkligen grönt. Kafferosteriet använder från och med årsskiftet certifierad biogas, samt el från vattenkraft. Detta bidrar till rosteriets strävan efter att bli utsläppsneutralt och har minskat utsläppen med över 90 procent.

Till pressreleaserapr 4, 2017

Nestlé har som mål att innan år 2020 reducera sina CO2-utsläpp globalt med minst 35% och till 2030 är ambitionen 0% miljöpåverkan i företagets verksamhet världen över. De ambitiösa målen att minska miljöpåverkan är satta i enlighet med klimatavtalet från Paris 2015*. Zoégas, en del av Nestlé koncernen, har därför arbetat med att minimera miljöpåverkan. Redan i januari 2017 hade utsläppen minimerats med över 90 %. Sedan årskiftet har rosteriet bytt till certifierad biogas och el från vattenkraft.

Utöver att kafferosteriet numera köper certifierad biogas, samarbetar man med större lokala verksamheter i Helsingborg för att hitta effektiva metoder för att fördela överskottsenergin och öka användningen av biogas. Biogas utvinns genom att organiskt avfall bryts ner och bidrar därmed till att sluta kretsloppet.

”Zoégas rosteri och Nestlé har arbetat målmedvetet med miljöarbetet vilket har lett fram till flera stora förbättringar. Exempelvis tas kaffebönans pergaminhinna tillvara vid rostningsprocessen och pressas till pellets och används för uppvärmning på gårdar i närheten. Fabriken sorterar och återvinner allt kasserat material och uppnår därmed ”0-waste to landfill” och numera är energin som konsumeras i fabriken också certifierad och grön”, säger Patrik Erlandsson, Kvalitetsspecialist & Miljösamordnare.

Utöver miljöarbetet lokalt fortsätter arbetet i Östafrika, där Zoégas i samarbete med lokala organisationer fokuserar på att öka levnadsstandarden, samt att utbilda kaffeodlarna i hållbar och produktiv kaffeodling av kvalitetskaffe och har ett extra fokus på att få med fler kvinnor i utbildningarna. Minst 30% i utbildningsprogrammen ska vara kvinnor, och programmet kallas Coffee by Women.

”Vi är mycket stolta över vårt rosteri i Helsingborg och teamet som arbetar här. Alla strävar efter att ständigt förbättra och optimera vår verksamhet. Vi har främst haft fokus på tre områden; Arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan och effektiviseringar i processer. Plan och strategi framåt inom miljöområden har utvecklats i samråd med våra mycket duktiga lokala partners såsom Modity, HMN och Öresundskraft,” säger Andreas Wendel, fabrikschef Zoégas.

Läs mer om Zoégas arbete för kaffe för framtiden.

Patrik Erlandsson, Kvalitetsspecialist & Miljösamordnare samt Christian Diget, strategisk inköpare har tillsammans med Andreas Wendel, fabrikschef på Zoégas drivit övergången till grön energi i cirka 1 års tid.