Zoégas är Sveriges mest hållbara kaffe – enligt Sustainable Brand Index

Det mörkrostade kaffet från Skåne uppfattas som mest hållbart bland de svenska kaffevarumärkena enligt Sustainable Brand Index 2017. Genom att bl.a. stötta kaffeodlarna, reducera utsläppen med 90 procent och återvinna bönornas hinnor till pellets för uppvärmning satsar företaget på en hållbar produktion.

Till pressreleaserapr 6, 2017

Zoégas är inte bara Sveriges starkaste kaffevarumärke när konsumenterna får välja, kaffet anses också vara det mest hållbara.

- Många konsumenter uppskattar vårt arbete med att stötta och utbilda kaffeodlarna genom Coffee By Women och vi kommer fortsätta jobba vidare med fullt fokus på att göra Zoégas hållbart, säger Hans Nilsson som är marknadsansvarig för Zoégas. Men det är inte bara initiativen i Östafrika som är viktiga för oss utan även närmiljön runt rosteriet. Från januari köper vi endast certifierad biogas samt el från vattenkraft till vårt rosteri.

 
Zoégas rosteri ligger i Helsingborg och företaget arbetar aktivt med att stötta kaffeodlarna med utbildningar. På de kostnadsfria kurserna finns ett krav att minst 30 procent ska vara kvinnor. Zoégas ägare Nestlé, har som mål att innan år 2020 reducera sina CO2-utsläpp globalt med minst 35%. År 2030 ska miljöpåverkan vara noll. De ambitiösa målen att minska miljöpåverkan är satta i enlighet med klimatavtalet från Paris 2015. Zoégas har arbetat intensivt med att minimera miljöpåverkan. Redan i januari 2017 hade utsläppen från rosteriet minskat med över 90 % bland annat genom att man övergått till att köpa certifierad biogas och el från vattenkraft.

Om Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet som görs sedan 2011. Bakom resultat för Sverige ligger 11 000 konsumentintervjuer – både webbenkäter och djupintervjuer – och inbegriper 286 varumärken i Sverige. Utgångspunkten är de 10 principerna om miljöansvar och socialt ansvarstagande i FN:s Global Compact, som sedan kompletteras med konsumenternas uppfattning av hållbarhet samt deras förväntningar och krav på företagen.

Undersökningen mäter hur konsumenterna ser på olika varumärkens hållbarhetsarbete och visar vilka varumärken som lyckats kommunicera detta. Zoégas kom på plats 55 när alla kategorier och varumärken rankas.