FN utser Nestlé till föregångare inom hållbarhet

Till pressreleaserokt 15, 2018

Nestlé uppmärksammas av FN som ett av de mest engagerade företagen i FN´s ”Global compact”, världens största hållbarhetsinitiativ. Totalt har 9500 företag anslutit sig till initiativet och av dessa har nu drygt 30 företag uppmärksammats som föregångare.

 

Global compact bildades på initiativ av FNs generalsekreterare Kofi Annan 1999. Syftet är att skapa internationella principer för företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Företag som ansluter sig till initiativet förbinder sig att verka för att principerna ska följas. Nestlé slöt upp år 2001 och är stolta över att vara en del av en rörelse där hållbara företag och intressenter arbetar för FNs Globala hållbarhetsmål (SDGs). Nestlé fokuserar på de områden där affärsintresset bäst överrensstämmer med samhällets. Några exempel är nutrition med särskilt fokus på barn, att utveckla livskraftiga jordbrukssamhällen samt att verka för att naturresurserna ska bevaras för framtiden, främst vatten.

FN har nu deklarerat ett antal företag som är föregångare inom Globl compact och vi är glada att Nestlé här uppmärksammas.

-Nyckeln till långsiktig framgång för vårt företag är att skapa ett ökat värde för våra samhällen och aktieägare. Vi kallar detta för att skapa ett ökat värde och affärsmetoden är väl anpassad till målen för FN´s Global compact. Vi är stolta över att utses till en föregångare av FN, säger Christian Frutiger, public affairs, Nestlé.

Nestlé har visat stort engagemang för FNs Global compact genom att dela med sig av goda exempel och genom att visa ledarskap inom projekt som stödjer FNs hållbarhetsmål. (SDGs). Varje år rapporterar Nestlé om hur arbetet fortlöper med att nå hållbarhetsmålen.

Läs mer om hållbarhetsarbetet här, här och här.